ZNAČENJE I POREKLO IMENA BILJANA


Žensko lično ime Biljana je naše tradicionalno ime, ali se pretpostavlja da ima neke slavenske korene jer je popularno i često davano devojčicama i u Bugarskoj i u Makedoniji.

Značenje ženskog imena Biljana 

Generalno je jasno da je preneseno značenje imena Biljana dosta teško odrediti, ali neka koja bi mogla biti pretpostavljena na osnovu porekla imena su – “ona koja je mlada i lepa”; “ona koja je naivna i zelena”; “ona koja je mirisna i očaravajuća”; “ona koja je uvek živahna i vedra”; “ona koja je radost i sreća”; “ona koju je lako voleti jer je umiljata i dobra osoba”. 

Poreklo ženskog imena Biljana 

Ime Biljana je najverovatnije poreklom od imenice “bilje; biljka”, te se i jedan od nadimaka ili imena od milja upravo tako i izgovara, mada je generalno ime poreklom iz staro slovenskog jezika. Neke varijante imena su bugarska i makedonska, ali je generalno ime Biljana, poteklo od imena Bilje, pa možda i “smilje i bosilje”, i predstavlja ono što je lepo; živo, mlado, lepršavo. 

Učestalost davanja ženskog imena Biljana u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima koji su dobijeni za kalendarsku 2018. godinu, žensko lično ime Biljana nije bilo među sto najdavanijih imena za novorođene devojčice u Bosni i Hercegovini. U 2018. godini u Republici Hrvatskoj ime Biljana se nije našlo u najdavanijih sto ženskih imena. U Republici Srpskoj se ime Biljana takođe u 2018. godini nije našlo na listi od najdavanijih stotinu imena za sve novorođene devojčice, mada je moguće da je ime davano u statistički beznačajnom procentu. U Republici Srbiji je ime Biljana u 2018. godini takođe izostalo sa liste najdavanijih sto imena za svu žensku novorođenčad, ako se izuzme mogućnost da je ime deci davano sporadično. U Republici Sloveniji ime Biljana je prema statističkim podacima dostupnim za 2007. godinu bilo na 244. mestu po svojoj popularnosti za novorođenu žensku decu.

(Znacenjeimena.org)