ZNAČENJE I POREKLO IMENA TEODORA


Ime Teodora je ženski oblik imena Teodor i na grčkom ima isto značenje kao naše domaće ime Božidar. Tea i Dora su izvedena od ovog imena.

Šta Znači Ime Teodora?

Odakle potiče ime Teodora? Teodora (grčki Θεοδώρα) dolazi od grčkog muškog imena Theodoros, koji potiče od elemenata "theos" (θεός) što znači "Bog" i "doron" (δῶρον) što znači "poklon"; stoga znači "Božji dar". Slavensko ime Božidar je naša domaća varijanta imena Teodor.

O muškom obliku – Teodor

Upotreba imena Teodor (Theodoros) se širila kroz hrišćanstvo, jer je mnoštvo svetaca nosilo ovo ime. No ime datira još od drevne Grčke, i vekovima pre Hrista su ovo ime nosili poznati pronalazači, matematičari, filozofi i vladari.

Sveta Teodora

Kasnije se ime proširilo uglavnom kroz istočnu Evropu pod uticajem Vizantijskog carstva i postalo veoma popularno među ranim hrišćanima Istočne pravoslavne crkve. U Rusiji, ime se obično koristi u varijanti Fjodor i jedno je od najpopularnijih muških imena. Sveta Teodora bila je vizantijska carica kao supruga vizantijskog cara Teofila.

 

 

O skraćenom obliku – Ime Tea

Ime Tea znači boginja. Ime Tea je sve češće na našem prostoru, i došlo je kod nas s trendom kratkih imena, te se često tumači kao „izmišljotina“, no ovo je potpuno pogrešno! Tea je veoma uobičajen engleski, nemački i skandinavski kratki oblik jednog od dva imena: bilo od Doroteje ili Teodore. Oba su veoma popularna imena u svetu i u upotrebi od srednjeg veka. Pri tome je ime Dorotea na engleskom govornom području zastupljeno još od od 15. veka ,Teodora od 16. veka, a skraćeni oblik Tea (Thea) kao samostalno ime se koristio još od 18. veka.

O skraćenom obliku- Ime Dora

Ime Dora (grčki Δώρα) znači dar. Isto kao i Tea, ime Dora je prvenstveno oblik imena Dorotea i Teodora. Oba ova imena u suštini imaju isto poreklo i značenje. Dorotea je evoluirala kao ženski oblik kasnog grčkog muškog imena Dōrotheos ("Dorotheos") koji znači "dar od Boga" izvedeno od drevnih grčkih elemenata : „doron“ što znači "poklon" „ i “theo“ u značenju "bog". Obrnuto, Teodora je ženska forma starogrčkog muškog imena Theodōros ("Theodoros"), pri čemu su potpuno isti grčki elementi i u ovom imenu, samo obrnuti. Nadalje Dora može biti i kratki oblik imena Isidora.

 

 

U Rusiji su poznati oblici imena Dora: Darja i Dorofeja. Teodora, Dora i Tea su najčešće korišteni oblici imena na našem podneblju. Navodimo još par oblika koji se koriste međunarodno:

Théodore (francuski)

Feodora, Fedora - Феодора, Федора (ruski)

Teja (finski)

Teodóra (mađarski)

Thea (engleski, nemački, skandinavski)

Theda (njemački)

Todora i Todorka (bugarski)

Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα (grčki)

Tidora (asirski)

Ime Teodora se koriti širom sveta u raznim oblicima (vidi gore). Na našem podneblju je daleko najpopularnija kod Srba, i važi kao srpsko ime, iako je u principu ime grčko i koristi se i izvan granica Srbije. Na top listama su se našli i Tea i Dora , ali je sve popularnije ime Darja, što je ruski oblik ovog imena.

(Znacenje-imena)