ŠTA RADITI KADA SE DESI NAPAD PANIKE?


Ako vam se desi napad panike, evo nekoliko načina na koje možete smiriti svoj nervni sistem i prebroditi anksioznost. Anksioznost u savremenom svetu za mnoge je sastavni deo života.

S njom pokušavaju da se nose, manje ili više uspešno. Svakog dana ima mnogo događaja koji nas uznemiravaju i zabrinjavaju, a da bi do napada panike došlo, ne mora da postoji neki posebni okidač- kod nekih je dovoljna i sama pomisao na neku negativnu situaciju. Ima više načina koji mogu pomoći da se stanje anskioznosti prebrodi, a neki od njih su tehnike brojanja:

Tehnika disanja sa brojanjem

Kada vas uhvati panika, prvo što možete uraditi jeste da dišete! Ali ne onako uobičajeno, već da sednete i nekoliko minuta dubokom udišete i sporo izdišete. Zatvorite oči i zamislite da se broj "1" polako pojavljuje ispred vas dok udišete. Zatim počnite da izdišete, zamišljajući kako se jedan pretvara u dvojku. Ponovite postupak brojeći do dvadeset. Možete koristiti brzu verziju vežbe kada ne dišete duboko, već jednostavno mirno i odmereno. U ovom slučaju možete brojati do šezdeset.

Prema istraživanjima psihologa, brojanje do određenog broja pomaže da se misli fokusiraju na nešto neutralno, da se odvrati od iskustava koje je izazvalo paniku. Možete samo brojati brojeve bez izvođenja ikakvih vežbi. Na primer, možete da brojite od 1 do bilo kog broja dok se ne smirite. Poenta je da odvratite misli- brojite na primer do 50, a zatim da odbrojavate do 1. Vašte telo i emocije će se smiriti jer sklanjate fokus sa lošeg.

Takođe korisna je i malo komplikovanija metoda- na primer, možete brojati samo parne brojeve, a zatim samo neparne brojeve unazad, ili obrnuto. Za one koji žele teži zadatak, broj možete povećati množenjem ili sabiranjem. Zajedno sa računanjem možete zamisliti nešto prijatno iz svog života. Na primer, uz svaki broj možete se prisetiti pozitivnih emocija iz prošlosti. Ovo bi takođe trebalo da pomogne.

Izvor: Sensa