OPREZ: EVO ŠTA VEŠTICE RADE U DANE PUNOG MESECA I KAKO SE ZAŠTITI OD MAGIJSKIH NAPADA


Ako ste sa podsmehom kliknuli na ovaj članak onda je bolje da pre daljeg čitanja napustite sajt. Više se ne postavlja pitanje da li neko veruje u postojanje zla i mračnih entiteta, nego koliko će još dugo vršljati na ovoj našoj napaćenoj planeti Zemlji. Odgovor glasi: Vršljaće sve dok se žitelji istoimene planete u potpunosti ne okrenu Bogu i duhovnim vrednostima. Još u davnoj prošlosti kružile su priče o čudnovatim ženama i muškarcima koji su se bavili ritualnim delovanjem na druge ljude tako što su koristili magijske rituale i to posebno u noći punog Meseca. Postojanje veštica nije nikakav mit, već činjenica o kojoj su mnogi svedočili, a ostali su i brojni pisani tragovi o spaljivanju veštica koje su kršile zakone i bavile se nedozvoljenim radnjama kroz koje su nanosile štetu nevinim ljudima. Uprkos evoluciji naše civilizacije, među stanovnicima ove planete i dalje ima palih duša koje su neverujuće i koje su dobrovoljno sklopile pakt sa nečastivim. Veštice su svuda oko nas, samo su upakovane u najsjajnije celofane sa sve mašnicom kako bi bile neprimetne. Možda niste ni svesni da u svom okruženju imate makar jednu vešticu koja je povezana sa silama tame za koje obavlja najprljavije poslove. Najtužnije u svemu je to što takva lica najčešće nisu svesna posledica sa kojima će da se suoče ne samo ona lično, već i njihova deca i članovi porodice. Zlo se umnožilo i nezaustavljivo se širi poput epidemije, ali to ne treba da nas plaši.

 

 

Naprotiv, važno je da smo jaki u veri jer je rečeno da „Magija deluje tamo gde nema vere u Gospoda.“  Najjača duhovna municija sa kojom ćete pobediti sve natraje svojih neprijatelja su:  post, detaljna ispovest, pokajanje, pričešće, svakodnevno čitanje psaltira, odlazak na svetu liturgiju, paljenje voštanih sveća za vaše dušmane, prijatelje, ukućane a potom i za vas lično. Važno je da nosite drveni krstić oko vrata i da bude osveštan. Ako postoji mogućnost da nabavite krstič od tisovine, to veoma jaka zaštita koju treba da nosite oko vrata. Ukoliko u vreme mesečevih mena osećate neopisiv strah, a posebno u dane mladog i punog meseca, onda je to znak da vaš tajni neprijatelj pokušava da potajno dejstvuje protiv vas. Tada se dešavaju energetski magijski uplivi koje vi osećate na nivou svog eteričnog tela. Ukoliko je čovek slab u veri i ne sprovodi redovno molitveno pravilo, on je idealan poligon za sve one koji nisu na stazi svetlosti. Tada sa lakoćom prizivaju pale duhove preko rituala koji veoma moćno deluju u vreme kada mesec ima svoju kulminaciju na nebu.

 

 

Neka bića osećaju paniku, neki imaju neobjašnjivo uznemirenje i osećaj tuđeg prisustva, a ima i onih koji teško dišu i ne uspevaju da se smire u takvim neprijatnim situacijama. Svađe su učestalije u dane punog meseca, žene su tada van sebe i nisu sposobne da prepoznaju tuđe loše uplive sa strane zato što su okupirane ličnim problemima. Višemesečne ili dugogodišnje blokade otkrivaju da su mračne sile upletene u vaš život. Ukoliko vam neko traži neki lični predmet ili da date nešto iz svoje kuće uoči punog ili mladog Meseca, nemojte nipošto da dajete i to ne pogotovo u vreme kada se prvi mrak spušta na zemlju. Ako se osoba u koju sumnjate da je veštica često zanima za vaše zdravlje ili situaciju u porodici, ona je jasno da na taj način proverava da li čini deluju. Ako bilo šta neobično nađete u kući, oko kuće ili u dvorištu ili možda na radom mestu, nemojte to dirati golim rukama.

 

 

 

Uzmite neka dva drvena štapića i prebacite sve u kesu i nosite u reku ili potok da voda odnese, a potom sve to ispričajte svom svešteniku. Vodite računa kod koga ćete da pijete kafu i jedete hranu. Veštice su prilično navalentne i veoma ljubazne čak ekstremno umiljate samo da bi vas pridobile i nad vama sprovodile zadatke koje im brzom poštom stižu iz pakla. Svima preporučujem da nabave kristal CRNI TURMALIN neobrađeni kamen i da ga uvek nose sa sobom, ali i da ga redovno pune i prazne prema uputstvu. Zaštitni kamen možete kupiti na stranici Bahove kapi Dragana Beograd.

 

 

 

Vračanje i bajanje vodi poreklo još iz pradavnih vremena, kada je čovek bio na niskom stupnju razvoja, a religija mnogobožačka Međutim i danas je zastupljeno da mnogi primitivni ljudi veruju u vradžbine i bajanja i u tome traže lek i spas. Crna magija se izvodi na taj način što se pomoću nekih predmeta pokušava nekome načiniti neko dobro ili zlo ili nabaciti na nekoga neke čini - opčiniti ga, omađijati Sastavni deo izvođenja tih čini je bajanje, koje se sastoji iz izgovaranja tajanstvenih reči, basma. Vračanjem se najčešće bave starije žene, koje narod još naziva vračare, čarobnice, bajalice, veštice. Sve one kažu da su ovaj zanat naučile od nekih svojih pokojnih baba ili strina, a ima i onih koje tvrde da im se neko u snu javio i otkrio tajnu vračanja.
Prema narodnom verovanju, one su povezane sa zlim dusima, najčešće đavolima i od njih sznaju tajnu vračanja. Neuk narod ih se najčešće plaši, gleda ih kao neku vrstu veštice i veruje njenim rečima i basmama.

 

 MOLITVA SVETOG KIPRIJANA I SVETE JUSTINE PROTIV VRADŽBINA I UROKA

"Vladaru Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Svedržitelju i upravitelju svega, Sveti i Sveproslavljeni,Care nad carevima i Gospodaru nad gospodarima, slava Tebi! Ti koji obitavaš u bezgraničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljavini, Tebe gledaju hiljade Sila i milijarde Svetih Angela i Arhangela Sada Ti se, pak, molim i preklinjem Te Bože naš, da moja molitva pred Tobom, Bože i Gospode Milosti, bude kao žrtva blagougodna Tebi Svaki čovek koji ima duha nečastivog da se sasvim očisti sa celim domom svojim. Ako je vezan vradžbinom ili zlim delima ili magijom ili je sputan od sedamdeset i dve kletve zavisti i omađijan i nosi u sebi trista šezdeset i pet reči vradžbine, koje su na štetu i propast slugu Božjih (ime) sa svim domovima njihovim.

Gde god se pročita ova usrdna molitva moja pred Blagodaću Tvojom, odmah da se oslobodi sav narod i mesto od svakog gneva i bolesti i svake sveze vradžbina i bajanja i magije, svakog uroka i zlog jezika, pakosti, nemara i lenjosti, razuzdanosti, nerazboritosti, slabosti i beznađa, svake nepravde i svake zablude ili prevare, ili prepreke dolazeće od đavola, kao i sluge Božije (ime) sa svim domovima svojim.

I da budu razrešeni i izbavljeni u ima Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

Neka sluge Božije (imena) odmah napusti svaki uticaj nečastivog, prizivanjem svesvetog Imena Tvog, Oca i Jedinorodnog Sina i Blagog i Životvornog Duha Molitvom mene smirenog blagočestivog sluge Tvog Kiprijana, neka demoni odu, pobegnu i neka se razreše lukavstva njihova, i sav narod i sva tvorevina da se razreši svake sveze i demona i sluge Božije (imena), sa svim domovima svojim i stvarima njihovim, i da budu slobodni i izbavljeni od svake slabosti i dejstva nečastivog i svakog demona i protivničke sile, molimo ti se, da se razreše i da lukava dela nestanu prizivanjem Svesvetog Duha Boga Savaota.

Bilo da su sluge Božije (imena), na nebu svezane ili sputane, da se razreše, bilo da se vradžbina na zemlji nalazi, bilo u nadvratnici, da se razreše, bilo u pragu, ili na konjskoj koži, ili u gvožđu, ili u kamenu, ili zakucana na drvetu, da se razreše i kao dim da iščeznu;

Bilo zapis mastilom, ili krvlju ljudskom, životinjskom, ptičijom ili ribljom, ili olovom, ili cinoberom, ili limunovim sokom, ili nečim drugim ispisan i ostavljen na nekom mestu u zemlji, pa su ih sluge Božije (imena) iskopale na svoju štetu, u ovom času neka se razreše i ukinu i iskorene dela vradžbine sa mesta i obitališta gde se molitva ova moja čita i vrši ovo moljenje;

Bilo da su u dvorištu kuće ove vradžbine zakopane ili su po njemu rasute, ili su na nekom metalu napravljeni čvorovi, da se razreše, bilo da su provučene kroz kosti, ili su u more, ili bunar, ili u grob bačene, da se razreše, bilo da je noktima ljudskim životinjskim, bilo ptica živih i uginulih, ili sa zemljom od umrlih načinjen napitak, neka se razreše, ako su pod ploču stavljene ili pod tarabu, ili ekserom zakucane, ili iglom probodene da se razreše ovoga časa;

bilo srebrom ili zlatom, ili drugim nekim metalom da su učinjena nečastiva dela, da se razreše ovoga časa; bilo vunom, ili pamukom, ili svilom, ili lanom, ili suknom, ili nekom drugom biljkom da su svezane, ovoga časa da se razreše;

Bilo da su ih u krevet zaboli, neka se razreše ovoga časa; Bilo da su ih omčom, ili kanapom, ili nečim drugim vezali, ovoga časa da se razreše; bilo da su ih u vodi učinili, ili u šupljem drvetu ili u ključaloj vodi da su ih kuvali, da se razreše ovoga časa; bilo da su učinjene u ljudskoj krvi, ili krvi životinja ili ptica, ili riba živih i uginulih, Ti Gospode Bože naš znaš mesta i načine i ljude, ovoga časa da se razreše i da se rasture dela vradžbina ma gde se nalazila, a Svoje sluge (imena)sačuvaj sa svim domovima njihovim

Nečastiva dela neka se razreše i rasture i kao dim da iščeznu pred slugama Božijim (imena) u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, slavom velikog Boga Živog, da se satru silom Časnog i Životvornog Krsta sve protivničke sile, neka ustuknu dela vradžbine i neka se udalje od slugu Božijih (imena), molitvama mučenika i svih Svetih Tvojih Amin

Molimo Ti se i preklinjemo Te, Gospode Isuse Hriste Bože naš, da oslobodiš i oživotvoriš svaku dušu napaćenu i sluge Tvoje (imena) sa svim domovima njihovim, kao i one koji pišu molitvu moju, i mole se sa njom u domu ovom, i koji je nose kao večnu zaštitu Desnica Tvoja Gospode, da im bude pokrov i pomoć i neka i u svemu bude u domu ovom radosti i veselja

Da, Gospode, usliši mene koji Ti se molim, da se tamo, gde se nađe ova molitva i moljenje moje, razreši i oslobodi svaki čovek i dom njegov od zlog dejstva, svake slabosti, svake kletve i anateme, svakog prokletstva, svakog gneva, prepreke, nesreće, kletvi, zlih jezika, zavisti, uroka, nemara, razuzdanosti, sladostrasnog naslađivanja hranom, slabosti, bezumnosti, neuzdržljivosti, nerazboritosti, gordosti, nemilosrdnosti, nepravednosti, raspuštenosti, i svake zablude i prevare, imenom Tvojim Svetim i proslavljenim u vekove vekova. Amin

Završetak molitve

Neka vaskrsne Bog i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od lica NJegova svi koji ga mrze Kao što iščezava dim, da iščeznu, kao što se topi vosak od lica ognja tako da poginu grešnici od lica Božijeg, a pravednici neka se vesele. Evo dana koji stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu.

(Web Astrolog / Kurir.rs )